CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỊA PHONG

Địa chỉ: 36/44 Trần Công Hiến, Phường Bình Hàn, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương.

Nhà máy 1: Km số 2 tỉnh lộ 391, Ngọc Lặc, Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương.

Nhà máy 2: 184D/1, KP1 Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0220) 3624 088 - Fax: (0220) 3624 088

Emailvukhac@congnghelytam.com - Websitehttp://congnghelytam.com ; http://diaphong.com